Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời – Thứ Năm 2/11 do Đức Thánh Cha cử hành.

You may also like...