Nữ tu André Randon 118 tuổi trở thành người cao tuổi nhất thế giới

You may also like...