Bài giảng ngân khánh Giám mục – Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 29-6-2024 – Cha Mt. Nguyễn Khắc Hy.

You may also like...