Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Quanh Năm, B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Amos 7.12-15;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14và Phúc Âm Thánh Marcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIV Quanh Năm, B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Êdêkien 2.2-5;Thư II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 12.7-10và Phúc Âm Thánh Matcô 6.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII Quanh Năm, B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 1.13-15; 2.23-24;Thư Thứ II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 8.7-9.13-15và Phúc Âm Thánh Marcô 5.21-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường Niên, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XII QUANH NĂM Sách Gióp 38, 1.8-11; Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô  2 Cr 5, 14-17và Phúc Âm Thánh Marcô 4,35-41 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên, B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XI QUANH NĂM Sách Tiên Tri Êdêkien 17.22-24;Thư Thứ Hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 5.6-10và Phúc Âm Thánh Matcô 4.26-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín,...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Sách Xuất Hành 24.3-8;Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 9. 11-15và Phúc Âm Thánh Marcô 14. 12-16, 22-26 Bài trích Phúc Âm theo Thánh MarcôNgày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo...

Giáo Lý Phúc Âm Lễ Hiện Xuống – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11;Thư thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13;và Phúc Âm Thánh Gioan 20,19-23 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanVào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo...