Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV mùa chay – Năm A.

Anh mù từ thuở bình sinhHẩm hiu, bạc phận ăn xin vệ đường.Thưa thầy cho biết tỏ tường:Do tội ai vậy? Thói thường nhân duyên. Không tội ai cả! Ta khuyên:Nhưng vì Thánh ý căn nguyên do Trời.Thoa bùn Chúa phán tức thời:Silôê rửa mắt: Thấy đời sáng trưng. Vui mừng anh nhảy lưng tưngGiêsu là Đấng danh xưng chữa lành.Biệt phái nổi nóng tanh bànhCho đòi bố mẹ rõ rành khai ra. Người mù sáng mắt vui caNhư lời tiên sấm ngàn xa năm nàoCứu Tinh là Đấng tự hào:Chữa lành người bệnh, đồng bào an vui. Amen.

Bài giảng Chúa Nhật thứ III mùa chay – Năm A.

Trưa hè nắng gắt dừng chân,Bờ giếng Giacóp phân vân thế trần.Xa xa phụ nữ tiến gần,Múc lấy ít nước nhà cần sớm hôm. “Cho xin ít nước được hôn?Đàn bà e ngại bôn chôn trong lòng.Ông là Do Thái rặc dòng,Tôi dân ngoại đạo đừng hòng giao lưu. Lời thật không có chước mưu:Tôi có thứ nước trường lưu vĩnh hằng.Chị liền nhanh nhẩu hỏi rằng:Cho xin! Chấm dứt nhọc nhằn từ nay! Nước ấy là chính Ta đây!Có sức giải khát đắng cay cuộc đời.Về lại thôn xóm gọi mời,Bà con kéo đến nghe Lời trường sinh. Amen.

Bài giảng Chúa Nhật VII thường niên – Năm A

Mắt đền mắt răng đền răng!Chuyện nhỏ con ạ! Chuyện căng như vầy:Tát nổ đom đóm má nầy!Chìa luôn má khác! Nghe Thầy dạy khôn. Trên đời nhiều kẻ du côn,Lưu manh đểu giả mắc ôn quá chừng!Hận thù giận ghét xin đừng!Cầu nguyện cho họ không ngừng thứ tha. Đích thực, con giống Chúa Cha,Ơn trời, nắng ấm, mưa sa, mọi người.Yêu thương phục vụ cho đời,Môn đệ nhân đức cao vời như Cha. Khó lắm nhân đức vị tha.Không đường nào khác hơn Cha trên Trời.Con ơi hãy nhớ lấy lời:Yêu thương là phúc, hận đời khổ thân....

Bài giảng Chúa Nhật VI thường niên – Năm A

Luật mới kiện toàn luật cũ:Phẫn nộ anh em cũng đủ ra toà.Miệt thị tưởng không nhằm nhò.Công nghị luận tội! Hỏa lò chui vô. Lễ dâng đã sẵn đem phô,Bất hoà còn đó! Đừng vô! Nên về!Làm hòa thân hữu đề huề,Trở lại dâng tiến mọi bề yên vui. Mắt nhìn phụ nữ lòng nuôi,Tà tâm ong bướm sướng vui thoả lòng.Chắc ăn không phải dài dòng,Tội nặng rồi đó! Động lòng tà dâm! Tân Uớc hệ tại thành tâm:Ngày đêm tín thác lâm râm nguyện cầu:Cho con tin Chúa trên đầu,Tin tưởng phó thác cho dầu gian nan....

Bài giảng Chúa Nhật V thường niên – Năm A

Chúng con là muối trần gianNếu muối đã lạt, còn mang ích gì?Thôi thì ném quách nó đi,Người ta chà đạp màng gì tiếc thương. Chúng con ánh sáng ngàn phương,Đứng cao trên giá phô trương ngôn hành.Người người xem thấy việc lành,Tìm ơn cứu độ như cành liền cây. Chất mặn cần thiết lắm thay,Ướp đời vẩn đục, ươn thây bốc mùi.Chúng con muối mặn chôn vùi,Giữa đời thối nát mặn xùi hương thơm. Trần gian tăm tối rối bươm,Gương lành ánh sáng soi gương cho đời.Ngày ngày nhớ học lấy lời:Muối mặn ánh sáng là đời chúng con....