Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay, B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Sách Sáng Thế 22.1-2.9a10-13.15-18;Thư của Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Rôma 8.31-34và Phúc Âm Thánh Matcô 9.2-10 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Sáng Thế 9.8-15;Thư Thứ Nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ 3.18-22và Phúc Âm Thánh Matcô 1.12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM B Sách Lêvi 13.1-2.44-46;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 10.31-11.1và Phúc Âm Thánh Marcô 1.40-45 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM Sách Gióp 7.1-4.6-7;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 9.16-19.22-23và Phúc Âm Thánh Matcô 1.29-39 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM Sách Đệ nhị Luật 18.15-20;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 7.32-35và Phúc Âm Thánh Matcô 1.21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô:Ðến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên năm B – Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT III QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giôna 3.1-5,10;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 7.29-31và Phúc Âm Thánh Matcô 1.14-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô:Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT II QUANH NĂM Sách Samuel quyển I 3.3-10,19;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 6.13-15,17-20và Phúc Âm Thánh Gioan 1.35-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh GioanKhi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người...