Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh V – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Sách Tông Đồ Công Vụ 14.20b -26;Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1-5a 2.4-9và Phúc Âm Thánh Gioan 13,31-33a.34-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được...

Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh IV – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh | Chúa Chiên Lành | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Chúa Nhật Chúa Chiên LànhNgày cầu cho ơn Thiên Triệu Sách Tông Đồ Công Vụ Cv 13,14.43-52 13, 14, 43-52;Sách Khải Huyền 7, 9,14-17và Phúc Âm Thánh Gioan 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay...

Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh III – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh, C – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III PHỤC SINHCông Vụ Tông Đồ 5.27-32, 40-41;Sách Khải Huyền 5.11-14và Phúc Âm Thánh Gioan 21.1-19Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các...

Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh II – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh C II – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II CHÚA PHỤC SINHKính Lòng Thương Xót ChúaCông Vụ Tông Đồ 5.12-16;Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 1.9-11, 12-13, 17-19và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-31Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và...

Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINHSách Tông Đồ Công Vụ 10, 34, 37-43;Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Colossê 3,1-4và Phúc Âm Gioan 20. 1-18Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá, C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ LÁSách Tiên Tri Isaia 50, 4-7;Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 2,6-11và Bài thương Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 22,14-23,56   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh LucaKhi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt...

Video bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay, C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT V MÙA CHAYSách Tiên Tri Isaia 43, 16-21;Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 3,8-14và Phúc Âm Gioan 8, 1-11Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi...