THÔNG BÁO.

 


BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG NĂM 2021

TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.

Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.

Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma

Lúc:6 giờ 30 Thứ Sáu - Ngày 09/12/2022

tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013

Kính mời quý đồng hương đến tham dự.

Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2022 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.

Thứ Sáu  28/01/2022

Thứ Sáu   11/02/2022

Thứ Năm 10/03/2022    

Thánh Lễ giỗ cha Diệp lần thứ 76.

Thứ Năm  7/04/2022

Thứ Sáu   13/05/2022

Thứ Bảy   04/06/2022 

Thứ Sáu   8/7/2022

Thứ Sáu   12/08/2022

Thứ Sáu   9/9/2022

Thứ Sáu   14/10/2022

Thứ Sáu   11/11/2022

Thứ Sáu   9/12/2022

PDF Embedder requires a url attribute