THÔNG BÁO.

 

BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG NĂM 2023

TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.

Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.

Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma

Lúc:6 giờ 30 Thứ Sáu - Ngày 13/10/2023

tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013

Kính mời quý đồng hương đến tham dự.

Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2023 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.

Thứ Sáu  20/1/2023

Thứ Sáu   10/2/2023

Thứ Năm 9/3/2023    

Thứ Bảy 25/3/2023 Thánh Lễ giỗ cha Diệp lần thứ 77.

Thứ Sáu  14/4/2023

Thứ Sáu   12/5/2023

Thứ Sáu   9/6/2023 

Thứ Sáu   14/7/2023

Thứ Sáu   11/8/2023

Thứ Sáu   8/9/2023

Thứ Sáu   13/10/2023

Thứ Sáu   10/11/2023

Thứ Sáu   8/12/2023

PDF Embedder requires a url attribute