THÔNG BÁO.

 

BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ 2 MỖI THÁNG NĂM 2024

TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.

Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.

Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma

Lúc:6 giờ 30 Thứ Sáu - Ngày10/5/2024

tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013

Kính mời quý đồng hương đến tham dự.

Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2024 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.

Thứ Sáu  12/1/2024

Thứ Sáu   9/2/2024 

Thứ Hai  11/3/2024 Lễ giỗ cha Diệp

Thứ Sáu  12/4/2024

Thứ Sáu   10/5/2024

Thứ Sáu   14/6/2024 

Thứ Sáu   12/7/2024

Thứ Sáu   9/8/2024

Thứ Sáu   13/9/2024

Thứ Sáu   11/10/2024

Thứ Sáu   8/11/2024

Thứ Sáu   13/12/2024