Daily Archive: November 6, 2023

Nam Úc: Thánh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Gioanbaotixita Ngô Đình Diệm 04.11.23

Lúc 03 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 04.11.2023. Nhóm Duy trì và Phát huy tinh thần Việt Nam Cộng Hòa- Nam Úc đã tổ chức Thánh Lễ Giỗ lần thứ 60 Cố TT Ngô Đình Diệm và Nghi thức Tưởng Niệm các: Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân tộc, tại Hội trường Thánh GH John Paul II, giáo xứ Holy Family, thuộc TGP Adelaide, vùng Parafield Gardens, tiểu bang Nam Úc.Chủ tế Thánh Lễ do Linh mục Phêrô Trần Trọng Mỹ phó xứ nhà thờ chính toà Saint Francis Xavier TGP...