Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên cầu cho linh hồn sơ Maria Phạm Thị Nụ mới qua đời tại VN và các bệnh nhân. Chị Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan và cầu cho hai linh hồn Giuse. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan và cầu cho hai linh hồn Giuse. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Một gia đình xin lễ giỗ 10 năm cầu cho linh hồn cha cố âutinh Nguyễn Đức Thụ. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Đa minh và Maria mới qua đời tại Việt Nam. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria mới qua đời tại Việt Nam. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan và cầu cho hai linh hồn Giuse. Chị Hân xin lễ cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Hồng Thị Tâm. Ông bà Cường Lan xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Hoàng Văn Tài mới qua đời tại Việt Nam, hai linh hồn Maria và linh hồnVincentê. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và linh hồn Maria Hồng Thị tâm mới qua đời, xin ơn sức...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Anh chị Phúc Hồng xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Lan. Bà cố Lạc xin lễ cầu cho ba linh hồn Giuse và các linh hồn trong đại gia đình. Bà chi xin lễ cầu bình an cho nước Ukraine, hai linh hồn Giuse, linh hồn Maria và các linh hồn. Chị Yến xin tạ ơn và cầu bình an cho gia...