Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Antôn Nguyễn Ngọc Cường. Anh chị em truyền thông Vietcatholic Nam Úc xin lễ cầu cho linh hồn Antôn. Gia đình Thư Hân xin lễ cầu cho linh hồn Antôn Nguyễn Ngọc Cường. Anh chị Năm Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Antôn Nguyễn Ngọc Cường. Chị Thu xin lễ cầu cho linh...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie linh hồn Giacôbê và xin ơn bình an. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an. Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Giacôbê và các linh hồn. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và xin bình an. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an. Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho các linh hồn. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Yến xin tạ ơn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và xin ơn bình an. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên, Phêrô...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie lễ giỗ và xin ơn bình an trong năm mới. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an trong năm mới. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2024

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô mới qua đời tại Hoa kỳ. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và 2 linh hồn Phaolô. Chị Lan xin lễ cầu cho 2 linh hồn Phaolô xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho 2 linh hồn Phaolô....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và các linh hồn, xin ơn cầu cho bệnh nhân. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Bác Tuyết xin ơn dược như ý, xin cho con thi đậu sớm được qua Úc. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae...