Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Anh chị Phúc Hồng xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Lan. Bà cố Lạc xin lễ cầu cho ba linh hồn Giuse và các linh hồn trong đại gia đình. Bà chi xin lễ cầu bình an cho nước Ukraine, hai linh hồn Giuse, linh hồn Maria và các linh hồn. Chị Yến xin tạ ơn và cầu bình an cho gia...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phanxico Xavie Nguyễn Tấn Dũng. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxico Xaviê và cho anh Nguyễn Phán được ơn chữa lành. Anh chị Năm Huệ xin lễ cho linh hồn Phaxico Xavie Nguyễn Tấn Dũng và tạ ơn. Anh chị Cường Lan xin lễ giỗ 1 năm cho má là linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa tử nạn tại giáo phận Kontum Việt Nam. Chị Thu xin ơn chữa lành cho người thân và bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn Thị Lan mới qua đời và cầu cho hai linh hồn Giuse....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời tại Mỹ. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và xin ơn sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu sức khoẻ và bình an cho anh em đại gia đình cha Diệp và toàn Thế giới. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân, các linh hồn và xin ơn bình an cho gia đình. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Các con Quỳnh Hương, Gia Thiên, Nhật Minh, An Nhiên xin lễ cầu cho mẹ là linh hồn Maria Vũ Thị Kim Anh mới qua đời. Nhóm các bạn hãng Marco Meats xin lễ cầu cho linh hồn Maria Vũ Thị Kim Anh. Anh Sơn St Patrick xin lễ cầu cho linh hồn nội ngoại hai bên cầu cho các linh hồn và xin ơn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà Châu Ái Lang mới qua đời tại Việt Nam. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Ngô Văn Cường mới qua đời. Chị Thu xin lễ cầu sức khỏe cho các anh chị đau yếu và cầu cho linh hồn cụ bà Châu Ái Lang sớm được...