Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 08/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và các linh hồn. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho 2 linh hồn Giuse và linh hồn Têrêsa. Gia đình Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Giuse, Têrêsa và các linh hồn....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 07/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội ái mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Trần đình Thọ mới qua đời. Ca đoàn cha Diệp linh hồn Giuse Trần đình Thọ mới qua đời. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Trần đình Thọ mới qua đời. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và linh hồn Giuse Trần đình Thọ...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 06/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn Banabê Nguyễn Đình Tâm mới qua đời xin bình an cho gia đình. Các anh chị Khánh Thủy, Sỹ Loan, Hương, Thu, Duy, Trung, Sơn, Bình Trinh xin lễ cầu cho linh hồn Giacôbê Nguyễn Hữu Phước mới qua đời tại Melb. Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Giacôbê...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 05/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên, Phêrô Nguyễn Văn Đền, Maria Nguyễn Thị Phê lễ giỗ, Phêrô Vũ...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 04/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Gia đình bác Khánh xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nhạn mới qua đời tại Việt Nam. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 03/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Huỳnh thị Huệ mới qua đời tại Việt Nam linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Huỳnh Thị Huệ mới qua đời. Chị Lan xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Huỳnh Thị Huệ mới qua đời tại...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 02/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình. Chị Lan xin lễ cầu cho linh hồn Maria Phạm Thị Thể, Anna Hoàng Thị Quý và xin ơn bình an. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình trong năm mới. Chị Loan...