Category: Bài Viết – Cha Tuyên

Những bài chia sẻ của linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Giáng Sinh cầu chúc – Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

Cùng quí độc giả website Cha Trương Bửu Diệp Hang đá nghèo hèn đơn sơ,Phủ che thế giới chơ vơ lạc đường.An bình cứu độ tỏ tường:Sống là tìm Chúa, đích đường trần gian. Ngoài Chúa, mọi thứ tiêu tan,Phù du trống rỗng lầm than tháng ngày.Ai ngu bỏ Chúa bên ngoài,Hận thù ghen ghét kéo dài khổ đau. Giáng Sinh! Bạn hữu mau mau!Cho Chúa một chỗ! Khổ đau không còn.Tất cả sẽ đẹp sẽ tròn,Đời người hạnh phúc đâu còn gì hơn. Cha Diệp cầu Chúa ban ơn,Đời sống hạnh phúc, cô đơn không còn.Năm mới mọi chuyện...

Ý nghĩa của từ Amen | Sổ tay Giáo Lý Viên

Ý nghĩa của từ Amen Chúng ta luôn kết thúc kinh nguyện bằng từ Amen. Vậy Amen có ý nghĩa gì? Amen có nghĩa là “Ước chi được vậy” hay “Quả thật là vậy”, nguyên ngữ Amen từ tiếng Do Thái, có nghĩa “quả thật” hay “quả quyết rằng”. Thân lạy Chúa. Xin Chúa chữa lành những bệnh nhân và xin cho dịch bệnh chấm dứt. AMEN. Chính Chúa Giêsu nhiều lần đã sử dụng từ Amen để dạy dỗ hay công bố về một tín điều hay một xác quyết cần phải tin chẳng hạn như “Amen, Amen, Thầy...

Ý nghĩa chữ lồng IHS trong các nhà thờ Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

Kiểu viết chữ lồng IHS mang ý nghĩa gìtrong các nhà thờ Công Giáo? Bạn có thể nhìn thấy chữ IHS trên thánh giá, trên ảnh chuộc tội, trên cửa kiếng nhà thờ, trên nhà tạm, trên bàn thờ v..v.. trong các nhà thờ Công Giáo? IHS muốn nói lên điều gì? Kiểu lồng chữ IHS là hình thức rút gọn tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp: ΙΗΣΟΥΣ. (Σ or “sigma” = “S”). Kiểu viết chữ lồng nầy cũng gọi là kiểu lồng tên Chúa Kitô bằng cách dùng 3 ký tự đầu tên Chúa Giêsu = ΙΗΣ. Biểu tượng nầy...

Thử Thách Đức Tin | Lm. Peter Trần Thế Tuyên JCD

truongbuudiepapt Năm 2014, có dịp sang học ở Roma, có lần đi ngang Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, tôi thấy có một nhóm người mệnh danh là LGBT đang lớn tiếng yêu cầu đại diện Tòa Thánh tiếp xúc và chấp nhận kiến nghị của họ. Tôi tìm hiểu thêm về nhóm LGBT nầy. LGBT là Lesbian – Đồng tính Nữ; Gay – Đồng tính Nam; Bisexual – lưỡng tính; Transgender – chuyển đổi giới tính. Kiến nghị hay nguyện vọng của nhóm LGBT là: Yêu cầu Giáo Hội  Công Giáo phải nhìn nhận giá trị luân lý của...

Mục tử – Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu | Rev. Trần Thế Tuyên

Mục tử – Chúa Nhật IV Phục SinhLễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu truongbuudiepapt Những điều trông thấy:National Catholic Register – Tuần Báo Công Giáo ở Mỹ 1. Cha Tony Flannery, một linh mục người Ái nhĩ Lan danh tiếng về những luận đề phổ biến trên báo chí, về giảng cấm phòng và nguyên là một Cha sở… đã bị Tòa Thánh phạt vạ ngưng thi hành chức vụ linh mục từ tháng hai năm 2012 (suspension – người Việt Nam quen gọi là treo chén… thật sự không phải chỉ là chuyện không cho dâng lễ… nhưng là ngưng thi hành...

Tại sao người Công Giáo kiêng thịt trong tất cả Thứ Sáu suốt Mùa Chay?

 truongbuudiepapt Tại sao người Công Giáo kiêng thịttrong tất cả Thứ Sáu suốt Mùa Chay? Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh Giá chết vào ngày Thứ Sáu, do đó, chúng ta muốn làm những hy sinh đặc biệt trong các ngày Thứ Sáu để tưởng niệm sự đau khổ và cái chết của Chúa. Giáo Luật qui định: Người Công Giáo được kêu gọi kiêng thịt như là một hy sinh đặc biệt trong tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm, nhưng Giáo Hội để vấn đề nầy cho sự thẩm định và áp dụng việc kiêng thịt...

Sám Hối Mùa Chay – Linh mục Peter Trần Thế Tuyên.

Năm nay Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ và nhiều nước không có xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17 tháng 2, 2021. Lý do: Tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Sự kiện không xức tro nầy phát sinh suy diễn: Không có sám hối Mùa Chay. Suy diễn nầy không trả lời được vấn nạn: Khi xức tro trên trán là chắc chắn có sám hối hay sao? Suy diễn nầy sai lầm cũng giống như người Do Thái phải rửa tay chân, chén bát mà chúng ta quen gọi là nghi thức thanh tẩy thì...