Tagged: Adelaide

Tag cho sinh hoạt của hội tại Adelaide, Úc Châu

VỀ BÊN TÔI TỚ CHÚA.

BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ 2 MỖI THÁNG – NĂM 2024TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.Thánh Lễ giỗ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma Lúc:6 giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 12/7/2024 tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe 85 Rosewater Tce, Ottoway...