Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Máng Thông Ơn Chúa.

You may also like...