Daily Archive: March 19, 2023

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 3 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

 truongbuudiepapt Linh mục PX. Trương Bửu Diệp, Cha sở Tắc Sậy, là linh mục thân Pháp? Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của Cha Trương Bửu Diệp. Không nhất thiết phải kết luận ngay là quan niệm cho Cha Diệp thân Pháp đúng hay sai? Tôi xin đưa ra trước hết những bằng chứng trước mắt người dân thời bấy giờ như sau: Theo nhân chứng sống, bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa hiện đang sống ở San Jose, CA. USA. thì luôn có một chiếc xe hơi Traction của Pháp...