Daily Archive: March 3, 2023

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3: Cầu cho các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng

  Trong video ý cầu nguyện của tháng 3, được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng công bố ngày 2/3/2023, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn Giáo hội, “để họ tìm thấy trong chính Giáo hội một câu trả lời cụ thể cho sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.”   Hồng Thủy – Vatican News Mở đầu video, Đức Thánh Cha nhận định: “Đối diện với...