Daily Archive: March 12, 2023

Bài giảng Chúa Nhật thứ III mùa chay – Năm A.

Trưa hè nắng gắt dừng chân,Bờ giếng Giacóp phân vân thế trần.Xa xa phụ nữ tiến gần,Múc lấy ít nước nhà cần sớm hôm. “Cho xin ít nước được hôn?Đàn bà e ngại bôn chôn trong lòng.Ông là Do Thái rặc dòng,Tôi dân ngoại đạo đừng hòng giao lưu. Lời thật không có chước mưu:Tôi có thứ nước trường lưu vĩnh hằng.Chị liền nhanh nhẩu hỏi rằng:Cho xin! Chấm dứt nhọc nhằn từ nay! Nước ấy là chính Ta đây!Có sức giải khát đắng cay cuộc đời.Về lại thôn xóm gọi mời,Bà con kéo đến nghe Lời trường sinh. Amen.