Linh mục tuyên úy củng cố hy vọng cho du khách trên tàu Westerdam không được cập bến.

You may also like...