Dịch virus corona, Giáo hội Singapore đình chỉ Thánh lễ.

You may also like...