Chuyến mục vụ thăm các bệnh nhân, những gia đình sống trên làng bè hồ Trị An của Đức Giám Mục Giáo Phận.

You may also like...