Đức Thánh Cha Phanxicô với các tu sĩ: Ma quỷ nài nỉ những gì chúng ta muốn – Hãy dâng chúng lên cho Chúa.

You may also like...