Trực tiếp: Thánh lễ an táng Đức Cố Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

You may also like...