Đức Thánh Cha Phanxicô: Đối xử với người khác ra sao, Thiên Chúa sẽ đối xử với anh em như vậy.

You may also like...