Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi Của Lm Roland Jacques.

You may also like...