Tưởng nhớ cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhân lễ giỗ 16 năm.

You may also like...