Nam Úc: Giã Hoa kết thúc tháng 5 dâng hoa kính Đức Mẹ.

You may also like...