Daily Archive: May 20, 2023

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN (Chúa Nhật VII Phục Sinh) Sách Tông đồ Công vụ 1:1-11; Thư gửi Giáo đoàn Êphêsô 1:17-23 và Phúc Âm Thánh Matthêu 28:16-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa...