THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH 117 VỊ TỬ ĐẠO V.N tại giáo xứ OTTOWAY.

You may also like...