Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6: Cầu nguyện để việc tra tấn bị loại bỏ.

You may also like...