Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ cùng các Tân Hồng hy và Hồng y đoàn

You may also like...