Chân dung người Mục Tử và Tập sách của cha cố Âutinh Nguyễn Đức Thụ.

You may also like...