Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP. tại Giáo xứ Ottoway /Nam Úc

You may also like...