Monthly Archive: January 2022

Bài Giảng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 1, 4-5,17-19;Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,31-13,13và Phúc Âm Luca 4,21-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca   Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” Người...

Rước Chúa Giêsu vào nhà ăn Tết | Xuân Nhâm Dần 2022

truongbuudiepapt.net vo ha Xin lý lẽ đôi dòng.Chúa nhật này 30.01.22, theo Lịch Phụng Vụ Thánh, là Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên chu kỳ năm C. Bài đọc 1Sách TiênTri Giêrêmia 1, 4-5, 17-19: …“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”… BÀI ĐỌC II.Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô 12,31 – 13,13 …“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”…. PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.…“Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái”… ...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời tại Mỹ. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan mới qua đời. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ...

Bài Giảng Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

    Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên, C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Sách Ngôn Sứ Nêhêmia 8, 2-4a, 5-6 và 8-10Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12:12-30và Phúc Âm Luca 1.1-4;4.14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng...

Cùng với Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng | Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

truongbuudiepapt.net vo ha Hôm nay, Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên chu kỳ năm C. Xin ôn lại chút bài cũ. Hai tuần trước ta theo Chúa đi bờ sông Giô-đan chịu phép rửa của Gioan Tiền Hô, rồi theo Chúa đi dự tiệc cưới Cana. Lần nầy, cùng đi với Chúa trở về Nagiarét, vào Nguyện Đường quê hương vào ngày lễ nghỉ tức thứ bảy hằng tuần, để “trình làng” cùng những môn đệ, với danh tiếng qua những phép lạ, lời rao giảng và việc làm từ các làng chung quanh. Ta thêm tin rằng Thánh Thần...