Các giám mục Canada cầu nguyện cho việc chữa lành và hoà giải với các nhóm “Dân tộc Đầu tiên”

You may also like...