THÁNG HAI: CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO HÀNH.

You may also like...