Đức Thánh Cha viếng đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki.

You may also like...