Toàn cảnh và chi tiết: Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan và Nhật Bản.

You may also like...