Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên mời những người nghèo khó tới dùng cơm.

You may also like...