Thánh Lễ Cha Diệp tháng 9 và Lễ giỗ lần thứ 16 Đấng Đáng Kính P.X Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...