Vatican vinh danh Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với tổ chức mới mang tên ngài

You may also like...