Đức Cha đi thăm những tiểu thương ở chợ Phúc Nhạc – Mùa Vọng 2020.

You may also like...