Đức Thánh Cha viếng thăm và làm phép nhà giáo dân.

You may also like...