Daily Archive: June 3, 2023

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Sách Xuất Hành 34.4-6.8-9; Thư thứ Hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 13.11-13 và Phúc Âm Thánh Gioan 3,16-18 Diễn ý Phúc Âm Nicôđêmô Biệt Phái, Thành viên công nghị Do Thái lẫy lừng. Đêm khuya gặp Chúa dè chừng, Nghe Lời chân lý chưa từng tinh thông. Rằng Thiên Chúa, Đấng Hoá Công, Yêu người đến nỗi ban không con mình. Để cho nhờ đó mà tin, Không hư không mất! Phúc vinh ngàn đời. Ngài là con Đức Chúa Trời, Không đến luật phạt nhưng mời vô chung. Gia đình có...