Bài chia sẻ của cha Nhân về án tuyên Thánh cha Diệp tại hội trường Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – Giáo xứ Ottoway.

You may also like...