Daily Archive: June 10, 2022

Phong chân phước cho mười nữ tu Ba Lan

CNS photo/courtesy Congregation of Sisters of St. Elizabeth Thứ Bảy, ngày 11 tháng Sáu tới đây, mười nữ tu Ba Lan, thuộc dòng thánh Elizabeth, bị Hồng quân Liên Xô sát hại hồi cuối Thế chiến thứ II, sẽ được phong chân phước. G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Trong thư mục vụ công bố hôm 29 tháng Năm vừa qua, Đức cha Jozef Kupny, Tổng giám mục giáo phận Wroclaw, Ba Lan, nơi sẽ diễn ra lễ phong chân phước, nhắc lại rằng sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo được Đức Thánh cha phê chuẩn hồi tháng...