Hội luận với Linh mục Roland Jacques – Dương Hữu Nhân OMI. Phó cáo thỉnh viên thường trực tại Rôma cho án tuyên thánh Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

You may also like...