Daily Archive: September 25, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Sách Dân Số 11.25-29;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matcô 9.38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại...