Daily Archive: September 27, 2021

Lễ phong chân phước cho linh mục Giovanni Fornasini tử đạo

Linh mục Giovanni Fornasini | Vatican News Chúa nhật 26/9/2021 này, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Bologna, bắc Ý, để tôn phong chân phước cho linh mục Giovanni Fornasini, tử đạo dưới thời Đức quốc xã. G. Trần Đức Anh, O.P. Cha Fornasini sinh năm 1915, tại tỉnh Bologna, gia nhập chủng viện giáo phận, Thầy vượt thắng mọi khó khăn trong việc học hành và tình trạng sức khỏe yếu, nhờ ý chí mạnh mẽ và lòng...