Daily Archive: September 18, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 2.12.17-20;Thư Thánh Giacôbê Tồng Đồ 3.16-4.3và Phúc Âm Thánh Marcô 9.30-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.   “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi...