Monthly Archive: August 2021

Giai đoạn áp chót trong án phong chân phước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I    Vatican News 29/08/2021 Án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đang tiến vào giai đoạn áp chót. G. Trần Đức Anh, O.P. Theo báo Công giáo Avvenire, Tương Lai, vào tháng Mười tới đây, Hội đồng Hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong thánh sẽ nhóm họp để cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, xem đó có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I hay không, và nếu được thông qua, thì sẽ đệ lên Đức...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM Sách Đệ Nhị Luật 4.1-2.6-8;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 1.17-18, 21b-22.27và Phúc Âm Thánh Matcô 7.1-8a.14-15.21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.” Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy...

Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti, Việt Nam và Bangladesh

Đức Thánh Cha đã quyết định gửi hỗ trợ khẩn cấp 100 ngàn euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế-xã hội liên quan đến đại dịch Covid-19. Cũng trong lần hỗ trợ này, Đức Thánh Cha còn gởi 200 ngàn euro cho Haiti và 69 ngàn đôla cho Bangladesh.   Ngọc Yến – Vatican News 100 ngàn euro cho Việt Nam Đại dịch tại Việt Nam Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian gần đây, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM Sách Giôsuê 24.1-2a, 15-17,18b;Thư Thánh Phaolô Tông Đô gửi tín hữa Ephêsô 5.21-32và Phúc Âm Thánh Gioan 6.61-70 Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này...

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Kh 11,19a; 12,1-6a, 10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và ơn sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn bà Nguyễn Thị Sáu mới qua đời tại Việt Nam Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Lê Văn Nhánh mới qua đời Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Anh chị Võ Nuôi xin lễ cho má...