Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Bộ Phong thánh.

You may also like...