Lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I vào ngày 04 tháng Chín năm tới

You may also like...