Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha: Lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân.

You may also like...