Tâm tình của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ khởi đầu Sứ vụ mới.

You may also like...